Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính sách quyền riêng tư là vấn đề được quan tâm và bảo vệ rất nhiều trong thời đại số hiện nay. Với sự phát triển của công nghệ và Internet, việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đang trở thành một vấn đề nhạy cảm và đòi hỏi sự chú ý đặc biệt từ các doanh nghiệp. Công ty Ghemassagenaotot.com hiểu rằng việc bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng là rất quan trọng và cam kết tuân thủ chính sách quyền riêng tư sau đây.

  1. Thu thập thông tin cá nhân: Công ty Ghemassagenaotot.com chỉ thu thập thông tin cá nhân khi khách hàng đăng ký tài khoản hoặc mua sản phẩm trên trang web của chúng tôi. Các thông tin được thu thập gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thanh toán và giao hàng. Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự đồng ý của khách hàng.
  2. Sử dụng thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân được sử dụng để xác nhận đơn hàng, giao hàng và liên lạc với khách hàng khi cần thiết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cung cấp cho khách hàng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ mới nhất của chúng tôi. Nếu khách hàng không muốn nhận bất kỳ thông tin quảng cáo hoặc khuyến mãi nào từ chúng tôi, họ có thể hủy đăng ký bất cứ lúc nào.
  3. Bảo mật thông tin cá nhân: Công ty Ghemassagenaotot.com cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng bằng cách sử dụng các biện pháp an ninh công nghệ tiên tiến. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  4. Thay đổi chính sách quyền riêng tư: Công ty Ghemassagenaotot.com có quyền thay đổi chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào và sẽ cập nhật trên trang web của chúng tôi.