Vận chuyển và lắp đặt

Chúng tôi tận tâm cung cấp dịch vụ vận chuyển và lắp đặt sản phẩm của chúng tôi để đảm bảo quý khách hàng nhận được sản phẩm đúng hẹn và sử dụng được sản phẩm một cách thuận tiện nhất. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về chính sách vận chuyển và lắp đặt của chúng tôi, dưới đây là những thông tin cần thiết.

  1. Vận chuyển

Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn quốc cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Thời gian giao hàng của sản phẩm sẽ phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng của quý khách và thời gian vận chuyển của đơn vị vận chuyển. Quý khách hàng có thể chọn hình thức vận chuyển phù hợp với nhu cầu của mình khi đặt hàng trên trang web của chúng tôi.

  1. Phí vận chuyển

Phí vận chuyển sẽ phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng của quý khách và sản phẩm mà quý khách hàng đã đặt hàng. Thông tin về phí vận chuyển sẽ được cung cấp rõ ràng khi quý khách hàng đặt hàng trên trang web của chúng tôi.

  1. Thời gian giao hàng

Thời gian giao hàng sẽ phụ thuộc vào địa điểm nhận hàng của quý khách hàng và thời gian vận chuyển của đơn vị vận chuyển. Thông thường, thời gian giao hàng sẽ từ 3 đến 7 ngày kể từ ngày quý khách hàng đặt hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng khi sản phẩm của mình được vận chuyển.

  1. Lắp đặt

Chúng tôi cung cấp dịch vụ lắp đặt cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Quý khách hàng có thể yêu cầu dịch vụ lắp đặt tại nhà khi đặt hàng trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách hàng để xác nhận thông tin lắp đặt và lịch trình phù hợp.

  1. Phí lắp đặt

Miễn phí lắp đặt đối với các sản phẩm mà chúng tôi trực tiếp bán ra.